cz de pl ru no

Polsko


Myslivost v Polsku je podobná myslivosti u nás nebo třeba na Slovensku, ale přesto je velmi rozdílná. Tím asi nejvýznamějším odlišujícím faktorem je min. rozloha honiteb, která je stanovena zákonem na 3 000 ha. Obory zaměřené především na chov zvěře drobné popř. daňčí mají také tuto min. rozlohu, avšak nejsou zakládány v takovém množství jako v ČR a jejich rozloha dosahuje často i 5-6 tis. ha. S ohledem na množství zvěře ve volnosti se však ani v těchto velkých oborách mnoho neloví.


V Polsku jsou rovinaté revíry, kde je možno lovit vysokou, černou, srnčí a daňčí zvěř, zajíce, bažanty, kachny, husy nebo např. v omezeném množství i koroptve. V horských oblastech se loví převážně zvěř černá a vysoká a ve východní části Polska lze ulovit i velmi silné karpatské jeleny. Stejně jako v celé Evropě, je na celém území Polska velmi rozšířena zvěř černá a na společných lovech ji lze lovit bez ohledu na velikost, mimo velkých bachyní.


Pro naše lovecké hosty máme v Polsku vyjednány jak společné tak individuální lovy na spárkatou i drobnou zvěř, v několika odlišných revírech od nížinatých rovin až po vysokohorské oblasti.