cz de pl ru no

Všeobecné podmínky


1. Každý lovecký host před započetím lovu musí mít platné lovecké doklady a pojištění dle zákonů země ve které se bude lovecká akce konat. V případě lovu v ČR musí mít každý host před započetím lovu platný lovecký lístek a pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti.

 

2. Potřebné lovecké doklady pro lov mimo ČR zajistíme na požádání za podmínek, že nám host doručí potřebné doklady. (Toto vyřízení bude probíhat s každým hostem individuálně). V případě lovu v ČR je možno lovecký lístek i pojištění pro cizince zajistit za předpokladu, že nám budou zaslány (možno i emailem) následující doklady: kopie cestovního pasu a kopie platného loveckého lístku. Za zajištění účtujeme 30 EUR vč. správních poplatků.

 

3. Lovecký host, který nemá evropský zbrojní průkaz a chce lovit v ČR, potřebuje k převezení lovecké zbraně přes hranice pozvání k lovu. Pozvánku na požádání zašleme přímo na adresu loveckého hosta.

 

4. Cena bude účtována na základě ceníku, který obdrží každý klient osobně, faxem, poštou či emailem, u trofejové zvěře podle bodové hodnoty trofeje. Bodování se provádí dle mezinárodní metody CIC.

 

5. Organizační poplatek při individuálním lovu ve výši 70 EUR bude účtován loveckému hostu za každý započatý lovecký den.

 

6. Poplatek za lovecký doprovod (podle druhu zvěře) bude účtován při ulovení, postřelení a chybení zvěře.

 

7. Lov bude ukončen, pokud host odmítne vystřelit na objednaný druh zvěře nebo poruší individuální organizační podmínky sjednaného lovu.

 

8. V případě výskytu a odstřelu raritní trofeje se v případě, že není cena uvedena v odstřelovém ceníku cena základní sjednává za každou raritní trofej samostatně.

 

9. Poplatek za preparaci obnáší cenu vyvaření a jednoduché vybělení. Na požádání zabezpečíme u našich smluvních preparátorů preparaci v kůži.

 

10. Trofej bude připravena k hodnocení do 24 hodin od ulovení, bude vydána až po uhrazení lovecké akce, pokud nebude dohodou stanoveno jinak.

 

11. Za vyřízení veterinárního osvědčení pro vývoz trofeje, pokud je nezbytné, účtujeme 25 EUR.

 

12. Při odstřelu, postřelení a chybení nepovolené zvěře, bude k ceně připočtena 100% přirážka.

 

13. Při postřelení trofejové zvěře účtujeme 50% z ceny objednané bodové hodnoty. Případně bodovou hodnotu trofeje určí doprovod. U zvěře holé bude cena postřelení stanovena v ceníku. Poplatek za postřelení bude požadován, když nebude postřelená zvěř nalezena.

 

14. V případě, že na základě žádosti loveckého hosta bude ulovena trofejová zvěř s vyšší bodovou hodnotou trofeje než která byla hostem objednána, lovecký host doplatí rozdíl podle cen uvedených v ceníku. Při ulovení trofejové zvěře s výrazně nižší hodnotou než je hodnota objednaného kusu, host zaplatí cenu uloveného kusu dle ceníku.

 

15. V případě dohledání zvěře po odjezdu loveckého hosta, bude trofej ohodnocena a po uhrazení rozdílu mezi poplatkem za postřelení a za lov, bude lovci vydána.

 

16. Ubytování a stravování. Ubytování loveckých hostů i jejich doprovodných osob zajistíme dle přání a možností dané země ve které se bude lovit. Možné je ubytování přímo na loveckých chatách přímo v honitbě, případně v soukromí apartmánů nebo hotelech v blízkost loveckého revíru. Stravování zařídíme dle přání hosta. V případě společných lovů je stravování započteno v ceně lovu.

 

17. Stornopoplatky ze strany hosta. U závazně objednané lovecké akce, může být účtován stornopoplatek dle jednotlivých druhů zvěře. Objednané lovecké akce mohou být odřeknuty: individuální lov nejpozději 10 dní, společný lov nejpozději 40 dní před sjednaným termínem. V případě, že lovecká akce bude odvolána (stornována) včas, bude u individuálního lovu stornopoplatek prominut. U odřeknutého společného lovu bude stornopoplatek činit až 40% částky objednaného lovu.

 

18. Každá lovecká akce musí být loveckým hostem  zaplacena před jeho odjezdem z místa, kterém lov probíhal.

 

19. Ceny dalších doplňkových služeb a činností v ceníku neuvedených jako je např. agroturistika, rybaření, pozvánácí výlety atd., budou s hosty dohodnuty vždy individuálně předem.

 

20. Ceny, informace i podmínky zprostředkované letecké, autobusové a vlakové dopravy do místa lovu budou s každým hostem projednávány individuálně.

 

21. Vyhrazujeme si právo před začátkem lovecké akce požadovat předem zálohu.